Wypłata świadczeń chorobowych w Niemczech

Pracodawca zobowiązany jest do wypłaty świadczeń chorobowych przez okres trwania niezdolności do pracy do 6 tygodni, jeśli pracownik przepracował już cztery tygodnie. Jeśli cztery tygodnie nie minęły jeszcze, musi zwrócić się po wypłatę świadczeń do swojej kasy chorych (Krankenkasse). Kasa chorych również przejmuje zobowiązanie opłacenia chorobowego jeśli w pierwszym przypadku choroba trwałaby dłużej niż 6 tygodni. Świadczenie wypłacane przez pracodawcę wynosi 100 % wynagrodzenia (Entgeltfortzahlung), natomiast zasiłek chorobowy wypłacany przez kase chorych (Krankengeld) wynosi 70% wynagrodzenia brutto ale nie więcej niż 90 % netto    (§ 47 SGB V).