Regulamin

Ogolne warunki dotyczące zamówienia i realizacji oferowanych usług

§ 1 Zawarcie umowy

Przebieg zamówienia zostal opisany szczegółowo pod http://www.hrservice-niemcy.pl/usługi. Po zatwierdzeniu przyjęcie zamówienia drogą elektroniczną dochodzi do zawarcia umowy. Zlecenie może wpłynąć pisemnie, pocztą, via Email jak również telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta. Dlatego nie ma zastosowania § 312d Abs. 4 S. 1 BGB (niemiecki kodeks cywilny) o prawie do odstępu od umowy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

§ 2 Ceny oraz warunki płatności

Ceny za usługi podane w cenniku (http://www.hrservice-niemcy.pl/cennik) są cenami ostatecznymi (brutto). Zgodnie z § 19 UStG nie jest naliczany podatek od towarów i usług (VAT).

Opłaty za usługi są podane w walucie Euro. Kwota podana w rachunku jest do przelania w ciągu 7 dni na konto usługodawcy podane w rachunku. Od klientów zamieszkałych poza granicami Niemiec jest akceptowana opłata za usługe tylko z góry.

§ 3 Warunki dostawy

Dokumenty aplikacyjne są wysyłane pocztą elektroniczną (Email) w formacie Microsoft Word ( 2013 – kompatybilne z wersjami programu Word od 2007) i Adobe PDF.

Propozycje zmiany w treści klient może wnieść w terminie 3 dni roboczych od otrzymania dokumentów.

§ 4 Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aplikacje klienta, które nie odniosły sukcesu w procesie ubiegania się o prace. Tym samym nie gwarantuje znalezienia pracy.

§ 5 Prawo mające zastosowanie

Jakikolwiek spór, który wyniknie na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo i miejscowo niemieckiego sądu. Umowa niniejsza poddana jest właściwości prawa niemieckiego.