Okresy wypowiedzenia w niemieckich umowach o pracy tymczasowej

Polacy zatrudnieni przez niemieckie agencje pośrednictwa pracy (Zeitarbeitsunternehmen) otrzymują umowy o prace oparte na układzie taryfowym IGZ lub BAP. Okresy wypowiedzenia w takich umowach są krótsze od okresu wypowiedzenia przewidzianego w  umowie o prace opierającej się na przepisach kodeksu cywilnego BGB.

Układ taryfowy IGZ określa podczas trwania okresu próbnego (6 m-cy) następujące okresy wypowiedzenia umowy o prace:

  • w pierwszych czterech tygodniach zatrudnienia – 2 dni okresu wypowiedzenia
  • od piątego tygodnia do upływu drugiego miesiąca zatrudnienia – 1 tydzień okresu wypowiedzenia
  • od trzeciego miesiąca do upływu szóstego miesiąca zatrudnienia – 2 tygodnie
  • od siódmego miesiąca mają zastosowanie ustawowe okresy wypowiedzenia wg kodeksu cywilnego BGB – 1 miesiąc okresu wypowiedzenia do dwóch lat trwania umowy
Uklad taryfowy BAP przewiduje w okresie próbnym okres wypowiedzenia jednego tygodnia  w pierwszych trzech miesiącach zatrudnienia. Po upływie 3 m-cy mają zastosowanie ustawowe okresy wypowiedzenia – tzn. do końca okresu próbnego obowiązują dwa tygodnie jako okres wypowiedzenia umowy o prace.