Kalkulator do obliczenia wynagrodzenia netto

Pytając się o wysokość wynagrodzenia w Niemczech, pracodawca zawsze poda nam kwotę brutto. Wartość netto zależy od kilku faktorów jak np. klasy podatkowej, płacenia podatków na kościół, wieku itd. W sieci dostępne są kalkulatory, za pomocą których możemy wyliczyć sobie miesięczne wynagrodzenie netto. Do jednego z nich podaje link (https://www.nettolohn.de/) oraz instrukcje obsługi:

 • Ihr Bruttolohn – wpisujemy tutaj kwotę miesięcznego wynagrodzenia brutto: np. pracując 160 godzin w miesiącu x 8,50 Euro brutto za godzinę = 1360 Euro brutto
 • Abrechnungszeitraum – zaznaczamy tutaj Monat – jeśli kwota odnosi sie do miesięcznego wynagrodzenia
 • Ihre Steuerklasse – wybieramy swoją klasse podatkowa np. 1 dla osób stanu wolnego
 • Zahlen Sie Kirchensteuer – zaznaczamy JA jeśli podaliśmy przy meldunku przynależność do kościoła
 • Ihre Postleitzahl – podajemy tutaj kod pocztowy zamieszkania
 • Haben Sie Kinder? – zaznaczamy JA, jeśli mamy dzieci
 • Ihr Alter – wpisujemy swój wiek
 • Kranken,- Renten, – und Arbeitslosenversicherung – tutaj wybieramy gesetzlich pflichtversichert, jeśli nie jest to Minijob
 • Wöchentliche Arbeitszeit – wpisujemy 40 – przy pełnym etacie
 • Anzahl Gehälter pro Jahr – wpisujemy 12, jeśli co miesiąc otrzymujemy wynagrodzenie
 • Geschlecht – płeć: kobiety zaynaczają Frau, mężczyźni Mann
 • po wypełnieniu formularza klikamy na dole „Berechnen” odznaczając „nach der Netto-Berechnung weiter zum Arbeitgeber-Vergleich”