Czy można zwolnić pracownika podczas trwania zwolnienia lekarskiego?

Tak. Niemiecki pracodawca może w przeciwieństwie do polskiego wypowiedzieć umowę  o pracę podczas trwania zwolnienia lekarskiego. W okresie próbnym trwającym z zasady sześć  miesięcy, pracodawca nie musi podawać powodu, z jakiego zwalnia pracownika. Dlatego jest o wiele trudniej unieważnić przed sądem wypowiedzenie w okresie próbnym.

Po upływie sześciu miesięcy zatrudnienia ma zastosowanie ustawa o ochronie pracowników przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o prace (Kündigungsschutzgesetz). Wówczas wypowiedzenie z powodu choroby musi spełniać następujące warunki aby było zgodne z prawem:

  •  negatywna prognoza powrotu do zdrowia – pracodawca musi udowodnić, że pracownik jeszcze przez długi okres czasu byłby niezdolny do pracy
  • nieobecność w pracy z powodu choroby prowadzi do znacznego utrudnienia w organizacji pracy firmy
  • ogólne rozważenie interesów pracodawcy i pracownika wypada na korzyść pracodawcy
Otrzymując wypowiedzenie podczas choroby, szczególnie po okresie próbnym warto zwrócić się o poradę do prawnika wyspecjalizowanego w niemieckim prawie pracy. Pozew o unieważnienie wypowiedzenia musimy złożyć w sądzie pracy (Arbeitsgericht) w ciągu trzech tygodni od daty otrzymania wypowiedzenia.