Arbeitszeugnis – świadectwo pracy

ArbeitszeugnisJak rozszyfrować niemieckie świadectwo pracy – Arbeitszeugnis ?

Polskie świadectwo pracy nie może zawierać elementów oceniających pracownika. W Niemczech natomiast  pracownicy przy rozwiązaniu stosunku pracy żądaja „qualifiziertes Arbeitszeugnis” tzn. świadectwo rozszerzone oceniające jakość wykonywanych przez nas obowiązków. Taki rodzaj świadectwa będziemy musieli przedłożyc ubiegając się o nową prace. Dlatego jest ważne aby na koniec każdego stosunku pracy nasz były pracodawca wystawił nam „qualifiziertes Arbeitszeugnis”.

Świadectwo pracy wystawione przez niemieckiego pracodawcę wygląda na pierwszy rzut oka zawsze pozytywnie.  Nie zawiera nigdy bezpośrednio negatywych uwag na temat naszej pracy.  Inaczej zostałoby unieważnione przed sądem pracy. Dlatego niemieccy pracodawcy aby uniknąć procesu ale jednocześnie ocenić jakość pracy, posługują się tzw. kodem przy wyborze sformułowań. Najczęściej spotykane sformułowania to:

  1. ocena bardzo dobra:
  • Herr Kowalski hat stets zu unserer vollsten Zufriedenheit gearbeitet.
2. ocena dobra:
  • Herr Kowalski hat stets zu unserer vollen Zufriedenheit gearbeitet.
3. ocena dostateczna
  • Herr Kowalski hat stets zu unserer Zufriedenheit gearbeitet.
4. ocena dopuszczająca
  • Herr Kowalski hat  zu unserer Zufriedenheit gearbeitet.
5. ocena niedostateczna
  • Herr Kowalski hat die ihm übertragenen Aufgaben im Großen und Ganzen* zu unserer Zufriedenheit erledigt.
* im Großen und Ganzen – also nicht;)

Jeśli po rozszyfrowaniu świadectwa nie zgadzamy się z oceną wystawioną nam przez pracodawcę możemy domagać się przed sądem pracy jej zmiany.