Dokumenty dla niemieckiego pracodawcy

Od 1.05.2011 Polacy nabyli prawo dostępu bez ograniczeń do niemieckiego rynku pracy. Tak więc do podpisania niemieckiej umowy o prace wystarczy dowód osobisty. Do rozliczenia godzin pracy pracodawca potrzebuje następujących informacji:

  • Steuerliche Identifikationsnummer (w skrócie Steuer-ID) czyli numer identyfikacji podatkowej. Steuer-ID zostaje przyznany tylko raz na całe życie i nie ulega zmianie przy zawarciu małżeństwa lub przeprowadzce. Numer ten składa się z 11 cyfr i jest przyznawany automatycznie po dokonaniu pierwszego meldunku w Niemczech. W ciągu 14 dni przychodzi z reguły zawiadomienie od Bundeszentralamt für Steuern o nadaniu numeru. Ten proces dotyczy tylko osób przyjezdnych z zagranicy. Dziecko dostaje Steuer-ID już po urodzeniu w Niemczech. Steuer-ID nie jest tym samym numerem co Steuernummer – numer podatkowy, który przyznawany jest osobom rejestrującym własną działalność gospodarczą. Osoby, które nie przedłożą Steuer-ID pracodawcy, są rozliczani w 6 (niekorzystnej) klasie. Tylko osoby, które pracują w Niemczech ale dojeżdżają z Polski codziennie do pracy nie mają nadanego Steuer-ID, jeśli pracodawca w ich imieniu lub sami złożyli wniosek o opodatkowanie w ograniczonym stopniu – beschränkte Steuerpflichtigkeit. Wówczas klasyfikowani są do pierwszej klasy podatkowej.
  • Sozialversicherungsnummer (w skrócie SV-Nummer) czyli numer ubezpieczenia społecznego. Jest on nadany przez Deutsche Rentenversicherung czyli Niemieckie ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Numer ten podobnie jak Steuer-ID jest tez nadawany raz na całe życie. Osoby, które jeszcze nie pracowały w Niemczech nie posiadają tego numeru i tym samym nie muszą przedłożyć go pracodawcy. Kasa chorych składa bowiem wniosek do Deutsche Rentenversicherung o nadanie tego numeru przy pierwszym zatrudnieniu w Niemczech. Po otrzymaniu numeru informuje tez pracodawcę. Pracownik otrzymuje odrębnie powiadamionie z Deutsche Rentenversicherung o nadaniu SV-Nummer. Przy kolejnym zatrudnieniu należy ten numer przekazać pracodawcy. Więcej informacji na temat ubezpieczenia emerytalno-rentowego w j. polskim na stronie: http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/pl/Navigation/polnisch_index_node.html
  • Przynależność do kasy chorych (Krankenkasse) – każda osoba (pracująca samodzielnie lub na umowie o prace a nawet bezrobotna) w Niemczech podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu (Krankenversicherung). Podejmując pierwszy raz prace w Niemczech trzeba wybrać kasę chorych i powiadomić pracodawcę o wyborze. Pracodawca i pracownik opłacają składki do kasy chorych po połowie. Pracownik musi złożyć wniosek do wybranej kasy chorych o przyjęcie (Mitgliedschaft). Pracodawca ze swojej strony melduje przy pierwszym rozliczeniu do wybranej kasy chorych.
  • Bankverbindung – tzn. dane konta bankowego, na które ma być przelewana wypłata. Obojętnie czy będzie to konto walutowe w polskim banku lub standardowe w niemieckim, do przelewu jest potrzebny Iban (zawierający numer konta) i BIC (Swift- kod banku).

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu tych informacji? Skontaktuj się z nami!

Na naszej stronie możesz się również ubezpieczyć w niemieckiej kasie chorych DAK.